Ku dnešnému dňu je k dispozícii niekoľko desiatok manuskriptov, ktoré sa viac či menej držia tzv. Lichtenawerovej línie. Označujeme ňou fiktívne spoločenstvo komentátorov a glosátorov zachovanej šermiarskej náuky, ktorá sa pripisuje Hansovi Lichtenawerovi. Fiktívne preto, lebo až na pár výnimiek sme dosiaľ neobjasnili skutočné vzťahy medzi jednotlivými autormi. Jedno je však isté a pozornému čitateľovi to bolo naznačené, že dielo z ruky „otca“ stredovekého šermu v nemeckých a iných, príbuzných krajinách sa nezachovalo. Zo všetkých manuskriptov a tlačených diel však jestvuje jedna výnimka, ktorá vyniká hneď v štyroch veciach. Ide o HS 3227a, resp. „Codex Doebringer“, ktorý predstavujem v tomto unikátnom preklade.

Za prvé, ide o pravdepodobne najstaršie dochované dielo zaoberajúce sa bojom dlhým mečom a všeobecne Lichtenawerovou náukou. Pravdepodobne najstaršie preto, lebo datácia diela na (cca) rok 1389 sa stanovuje podľa prítomnosti kalendára na roky 1390-1495. Kalendár si autor pravdepodobne nevytvoril spätne. Tak či onak, jazyk a dialekt je porovnateľný so žargónom na konci 14. storočia.

2016-05-17 23_28_04-MS_3227a_13v.jpg (1628×2275)

Za ďalšie, Lichtenawer je v diele označovaný prítomným časom, je teda možné, že v čase spísania tohto diela ešte žil. Ak je to pravda, tak pohľad anonymného autora (či už to bol pisár alebo majstrov študent) je o to unikátnejší. Napriek zaužívanému názvu Codex Doebringer nie je autorom Hanko Pfaffen Doebringers, ako ho chybne označil M. Wierschin, ale neznámy človek. Meno Hanka bolo dopísané ako vsuvka, ktorú nesprávne Wierschin zanalyzoval (viac v texte).

Slovom unikátne sa dostávame k tretiemu bodu, a síce toto dielo obsahuje také verše a taký výklad, aký nie je vlastný žiadnemu inému dielu v spomínanej línii majstrov. Autor sa nezameriava až tak detailne na jednotlivé techniky. Dôraz kladie na princípy a stratégiu boja, na stav mysle a dostáva sa aj k veciam, ktoré ostávajú inde nespomenuté. Dielo, ktoré je (aj keď z iného uhlu pohľadu) podobnej nátury, sa na svetlo sveta dostalo až o ďalších 180 rokov. Ak, samozrejme, neexistuje v nejakom archíve skrytý neznámy Opus magnum šermiarskeho umenia, ktorý čaká na svoje objavenie.

Štvrtá vec, ktorá nie je až tak veselá a človeka hĺbajúceho v umení skôr rozosmúti je, že dielo je z podstatnej časti nedokončené. Nechýba len pár komentárov alebo viet, prázdne sú celé strany a pasáže. Evidentné je to, čím ďalej ku koncu sa dostávame. A keď príde na vrcholnú techniku Lichtenawerovho umenia, ostanú nám len oči pre smútok. Napriek tomu je dielo veľmi rozsiahle a pomáha dotvoriť ucelený obraz o šermiarskom umení.

K HS 3227a som sa prvykrát dostal v roku 2007. K dispozícii bol anglický preklad od D. Lindholma, ktorého kvalita však bola na pováženie. Rozhodol som sa preto koncom leta 2007 pokúsiť o preklad vlastný. Aj vtedy, aj dnes považujem toto dielo z lingvistického hľadiska za najnáročnejšie na akúkoľvek lokalizáciu. Staronemčina, dialekt a spôsob vyjadrovania, ktorý autor používa, je naozaj zložitý. Prvotný preklad síce mohol pripomínať relatívne ucelené dielo, bol som s ním však vrcholne nespokojný a tak som ho poskytol na prísľub nešírenia iba niekoľkým ľuďom v blízkom okruhu.

Teraz, po mnohých rokoch praxe, kedy sa vety v tomto diele zrazu menia na známe veci a pohyblivé obrazy, a pochopenie šermu ako takého postúpilo míľovými krokmi vpred, bolo oveľa jednoduchšie ponoriť sa opäť do prekladania tohto šermiarskeho pokladu. Aj keď s prekladom na viacerých miestach (ktoré vždy označujem) nie som úplne spokojný, trúfam si tento preklad poskytnúť šermiarskej obci, aby poskytol ľuďom túžiacim po „pravom“ starom umení ojedinelý pohľad na logiku boja. Napriek množstvu informácii, ktoré sú dnes dostupné ľuďom tak povediac „na dosah ruky“ totiž medzi nami stále nájdeme mnoho ignorantov alebo, použijúc žargón autora tohto diela, kvázi-majstrov, ktorí ľudí klamú a zavádzajú o šerme, využívajúc ich neznalosť a naivitu. Štúdium primárnych zdrojov by teda malo byť neustálou alfou a omegou každého človeka, ktorý sa sám označuje ako šermiar, resp. šermiar historických bojových umení.

Predtým, než prejdeme k samotnému textu, dovolím si ešte zopár poznámok o tomto preklade. Ako zdrojovú transkripciu používam prepis Dierka Hagedorna, ktorý je urobený naozaj kvalitne. Napriek tomu, že pôvodný text dokážem na väčšine miest čítať, je vždy jednoduchšie pracovať s modernou latinkou. Scany originálneho diela používam hlavne kvôli úpravám jednotlivých pasáží a kvôli doloženiu autentických skutočností, ako je absencia textu a pod. (uvádzam vždy v poznámke).

Súčasťou prekladu je všetko z knihy, čo sa týka boja dlhým mečom na pešo a bezo zbroje. Dielo obsahuje aj iné časti, ktoré sa zaoberajú napr. bojom na koni, bojom v zbroji, zápasom, tesákom atď., nie sú však aktuálne v centre mojej pozornosti. Možno v budúcnosti tieto pasáže spracujem, v dohľadnej dobe to však určite neplánujem.

Formu prekladu som si stanovil ambivalentne. Na jednej strane sa snažím podať Lichtenawerovu náuku čo najjednoduchším jazykom, na strane druhej sa čiastočne snažím zachovať autenticitu. Tam, kde si to preklad žiadal kvôli plynulosti, doplňujem jednotlivé slová v zátvorkách (ak ide o celú vetu, je súčasťou originálneho diela). Pre väčšie porozumenie a výklad uvádzam mnoho zaujímavých ale aj vhodných skutočností v poznámkach, ktorých je na dielo tohto rozsahu celkom dosť.

Niektoré slová, resp. kategorické termíny ako Durchwechseln neskôr poslovenčujem a používam ako novotvary, t.j. durchwechslovať, twerovať a pod. Nie každému sa takáto forma páči, používam to však bežne vo výklade svojim žiakom a som presvedčený, že je potrebné zachovať pôvodné názvy jednotlivých techník. Zmena a premena totiž človeku nenapovie toľko, ako pôvodný názov, ktorý dodáva okrem exotického nádychu technike aj širšie možnosti pochopenia.

V preklade som zároveň zachoval čísla pôvodných fólií, na ktorých sa nachádzajú jednotlivé texty. Urobil som to preto, že až sa raz rozhodne niekto preklad poopraviť, resp. ho porovnávať s pôvodným textom, aby mal jednoduchšiu prácu. Pre väčšinu to znamená, že si to vôbec nemusíte všímať. Zdôrazňujem, ide o pokus o lokalizáciu, niektoré pasáže sú preto preložené voľnejšie, do moderného jazyka a snažím sa používať mnoho synoným. Anonymný autor totiž napriek zjavnému množstvu vedomostí (cituje Aristotela a pod.) nie je čo sa týka vymenovania rôznych princípov veľmi kreatívny.

Signifikantnú časť HS 3227a tvoria „básne“, resp. rýmujúce sa verše, či už z Lichtenawerovho Zedlu alebo z neznámeho zdroja (pravdepodobne anonymný autor sám; existuje šanca, že ide o jedného z majstrov vymenovaných v „ander meister gefechte“ v druhej časti traktátu). V originálnom texte sú spísané zväčša v riadku, oddelené na niektorých miestach značkami. Pre väčšiu prehľadnosť ich uvádzam vždy verš po verši. Snaha zachovať rým je však nad moje aktuálne sily a nejestvuje na to žiaden praktický dôvod, keďže hlavným cieľom je sprostredkovať rozumný a čitateľný preklad pre človeka 21. storočia.

Nuž, milý čitateľ, snáď som na nič nezabudol. Toto je druhá verzia prekladu, ktorú samozrejme časom doplním o erráta. Nie som ani zďaleka človek neomylný a verím, že o ďalších sedem rokov prídem po cvičení tohto krásneho Umenia na ďalšie veci, ktoré mi môžu byť doposiaľ skryté. Nech Ti teda táto fyzicky 16cm dlhá knižočka dopraje toľko poznania a radosti, ako dopriala niekedy dávno a neustále poskytuje aj mne.

Ak by si ma chcel ohľadom čohokoľvek kontaktovať, môžeš tak učiniť skrz stránku nášho spolku alebo priamo na môj mail martin@sermiari.sk. Rád si vypočujem akúkoľvek kritiku, rád podiskutujem o čomkoľvek, čo sa tohto i ďalších mojich prekladov týka a rád poradím v čom môžem. Som nesmierne rád, že sa mi napriek časovej nepriazni podarilo túto vec dotiahnuť do úspešného konca, a že tento preklad, ktorý je vlastne prvý na Slovensku či v Českej republike môžeš teraz čítať. Nebudem teda už ďalej zdržovať, prajem plnohodnotný šermiarsky zážitok a veľa šťastia v praktickom cvičení šermu.

Preklad 2.1 stiahnite tu vo forme PDF (1868kb)

Zoznam zmien

1.0 – pôvodný preklad
1.1 – opravené niekoľké nepresné preklady, gramatické a štylistické opravy
2.0 – nový preklad, pridané „ander meister gefechte“, dodatky a poznámky
2.1 – pridaný odsek v predhovore, opravy gramatických a štylistických chýb