Keď som v roku 2006 začal s rekonštrukciou pôvodného šermu podľa dochovaných manuskriptov, printov a rôznych traktátov, prvé dielo z tzv. „priamej“ Liechtenauerovej línie, ktoré sa mi dostalo do rúk, bol Cod. 44. A.8 z roku 1452. Vtedy a ešte dnes sa tento manuskript, resp. verzia Zedlu označuje menom Peter von Danzig, čo však nie je úplne presné. Autor komentárov k Liechtenauerovej náuke zostáva anonymný a Peter von Danzig je označovaný iba ako autor posledného krátkeho komentára k Kampffechten, t.j. k súbojovému šermu, ktorého autorom je sám Lichtenauer.

Tak či onak, dielo na mňa veľmi zapôsobilo svojim uhladeným štýlom natoľko, že som sa ho naučil čítať v originálnom znení a neskôr slúžilo ako centrálna verzia prvého prekladu, v ktorom som skompiloval niekoľko najznámejších diel v spomínanej línii. O to viac ma neskôr potešilo, že existuje aj obrázková verzia tohto rukopisu, MS Germ.Quart.2020, familiárne známa pod menom Goliáš.

Je mi preto veľkou radosťou a cťou uviesť prvý slovenský preklad tohto rozsiahleho diela, ktorý bol pre mňa pred mnohými rokmi úvodnou bránou do sveta pôvodného šermu s dlhým mečom. Aby bolo pre čitateľa a cvičenca starých európskych bojových umení jednoduchšie interpretovať písaný text, rozhodol som sa skombinovať nádherné ilustrácie z MS Germ.Quart.2020 spolu s kmeňovým textom z Cod. 44. A.8 v modernej podobe tak, že dopĺňajú jednotlivé pasáže presne po vzore Goliáša.

Zároveň, nakoľko je Liechtenauer okrem náuky o boji dlhým mečom aj autorom inštrukcií k boji na koni a náuky o súbojovom šerme, súčasťou prekladu je aj posledná menovaná náuka – Kampffechten, teda súbojový šerm. Myslím si, že napriek tomu, že sa dnes málo ľudí venuje šermu na koni alebo šermu v zbroji spôsobom, aký bol v stredoveku zaužívaný, je potrebné rozšíriť jednak povedomie o tomto druhu šermiarskeho umenia a jednak považujem Kampffechten za signifikantne komplementárnu náuku pre každého cvičenca starých bojových umení. Je relatívne jednoduchá, priama, ale o to viac surová v porovnaní s inými disciplínami, ktoré môžeme bezpečne cvičiť.

Nech teda opäť padne preklad na úžitok ľuďom, ktorí majú v obľube šerm tak, ako ho má rada obrovská komunita ľudí na celom svete a takisto ľuďom, ktorí sa zaujímajú o úctyhodné dedičstvo našich predkov. V prípade akýchkoľvek nejasností, nezrovnalostí, otázok alebo len tak ma neváhajte kontaktovať e-mailom na martin@sermiari.sk.

Stiahni preklad (6905kb)