Jednou z najdôležitejších vecí, ktorá posunula Slovenský a vo všeobecnosti svetový šerm dopredu bola spolupráca medzi skupinami a jednotlivcami. Len vďaka úmornej práci desiatok ľudí sa podarilo vyhrabať zo zabudnutia stovky učebníc a prebudiť k životu to, čo kvôli rozmachu strelných zbraní stratilo na kontinuite. Podporujeme projekty ako Wiktenauer, ktoré encyklopedickým spôsobom katalogizujú všetky hmotné i nehmotné vedomosti, ktoré máme. Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú rôznych podujatí, kde prebieha praktická a teoretická výmena medzi viacerými skupinami. Príkladom takejto úspešnej aktivity je tzv. Sparring day, ktorý od roku 2014 organizuje zoskupenie Pugiles.