Spolok sa neobmedzuje na cvičenie umenia vo vlastných radoch. Riadiac sa mottom „Rozširujme šerm!“ ponúka okrem internej výuky možnosť vedenia seminárov zameraných na rôzne špecifické témy. Semináre vedú renomovaní inštruktori s dlhoročnými skúsenosťami.

Spolok ponúka výučbu a organizáciu sústredení zaoberujúcich sa touto problematikou:

1. Všeobecný úvod do šermu / pokročilá škola šermu

Seminár je zameraný na prezentáciu európskych bojových umení, náhľad do ich paradigmy, ich špecifického diskurzu a osobitosti. Rozoberá sa boj – tempo, zásady, logika z pohľadu majstrov z tzv. Lichtenauerovej línie, rôzne súvisiace historické súvislosti etc. Kunstové sústredenie si na rozdiel od scénického bezpodmienečne vyžaduje ochranné pomôcky, ako sú šermiarske masky, rukavice, ochranné vesty (prešívanice) a pod.

Variabilný obsah: zápas, dlhý meč, rapír, dýky, tesáky, prednáška, bojové hry.

2. Nemecká škola pre začiatočníkov / pokročilých v scénickom systéme Magisteria

Seminár je vhodný pre jednotlivcov alebo skupiny zaoberajúce sa exhibíciou pred divákmi, divadelníkom alebo ľuďom, ktorý majú záujem o bezpečné a interesantné poňatie šermu.

Magistérium je škola založená slobodným šermiarskym majstrom Petrom Kozom, ktorý slávi úspechy na medzinárodnom poli desiatky rokov. Ako taká je vhodná ako úvod ku Kunstu; jej prvky majú komplementárny význam pre akéhokoľvek šermiara a poskytujú široký vhľad do európskych bojových umení, zachovávajúc bezpečnosť a obsahovú pestrosť.

Variabilný obsah: dlhý meč, tesák, dýky, zápas, meč a štít, drevcové a tyčové zbrane, pohybová kultivácia, posilovacie cvičenie, všeobecná šermiarska didaktika, prednáška.

3. Špecifické sústredenie/aktivita

Spolok je schopný zorganizovať špecifické sústredenie, resp. program pre najrôznejšie vekové skupiny. Či už sa jedná o bojové hry, alebo školenie detí v tábore, konzultácie pre divadlo/film/knihu, motion capture pre potreby hry/filmu. Pre vašu špecifickú požiadavku sa obráťte na zodpovedné osoby v kontaktoch.

4. Prednášky/Sympózia/Semináre

Prezentácia poznatkov, doterajšej práce i zistení vyplývajúcich z teoretického či praktického výskumu Kunst des Fechtens, sprevádzaná bohatým obrazovým materiálom; písanie článku do periodika, príspevku do zborníkov etc. Možnosť praktických ukážok.

5. Individuálne školenie

Povedzte nám, čo potrebujete a my vás to naučíme.

Referencie:

Vedenie víkendových škôl organizovaných spoločnosťou Magistérium

Asistencia na rôznych týždňových školách Magistéria

Vedenie viacerých seminárov v Ljubljane, Slovinsko

Shš Sarus, Prešov

Shš Triglav

Shš Spiculatores

Shš SIC/Et cetera

Shš Vargar

Shš Ursus

Shš Berezun

Cassanova – spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice

Shš Tristan

Šermiarske sympózium 2008 v Smoleniciach

Spolupráca na švajčiarskom dokumentárnom filme Fechten: Mit Hieb, Stich und Schnitt

Mare Temporis, HU

Kard Rendje, HU

Göteborgs Historiska Fäktskola, SWE

FightCamp, UK

Tyrnhaw 2011 , SK

Tyrnhaw 2012, SK

Tyrnhaw 2013, SK

Tyrnhaw 2015, SK

Hema Celje 2012&2013

Zwaard und Steen

Etc.