O Tyrnhawe 2016

O Tyrnhawe 2016

Veľké turnaje a súťaže v HEMA sa v našich končinách organizujú pravidelne už tretím rokom. V tomto smere majú pred nami viaceré krajiny náskok, ale na našu obranu je potrebné povedať, že sa u nás odjakživa kládol dôraz na dôsledne a systematické cvičenie. Sparring a súťaženie ako také je len jedným z nástrojov, ktorým sa prejavuje naša činnosť. Aj keď má každý vlastnú motiváciu pre cvičenie šermu, nepochybne je turnaj navonok najprestížnejším výstupom, ktorý zároveň podľa jasných, objektívnych pravidiel podáva najrýchlejšie výsledky snaženia. (viac…)...
Read More
Hema Celje 2012

Hema Celje 2012

Rôznych šermiarskych eventov sú už po svete desiatky, napriek tomu sú však v oblasti Balkánu ojedinelé. Naši priatelia zo Slovinska sa preto iniciatívne chopili príležitosti a usporiadali prvé veľké verejné podujatie, nazvané podľa hostiteľského mesta – Hema Celje 2012. (viac…)...
Read More