Šerm, ktorému sa venujeme sa označuje termínom HEMA (Historical European Martial Arts, resp. Historické Európske bojové umenia). Je to väčší súbor aktivít, ktoré zahŕňajú najmä teoretický výskum a lokalizáciu šermiarskych kníh, ich analýzu, prepis a preklad, rekonštrukciu cvičení a systému boja, aplikáciu do praxe, systematizáciu smerom k didaktickej náuke a športové zápolenie v modernom bezpečnostnom odeve. HEMA zažila svoj veľký boom pred desiatimi rokmi, aj keď prvé pokusy a výskum v tomto smere sú známe desiatky rokov. V celosvetovom meradle sa tomuto športu alebo koníčku venuje odhadom 15000 ľudí, z toho na Slovensku zhruba 200 v 15 zoskupeniach a toto číslo neustále narastá.