Diskusné fóra

Skupiny

 • Žoldnieri – skupina zaoberajúca sa rekonštrukciou talianskej a nemeckej školy, aj scénický šerm
 • Trnavský šermiarsky cech – nemecká škola podľa majstra Lichtenauera, rôzne LH projekty, historický výskum
 • Triglav – nemecká škola
 • Cassanova – talianska a nemecká škola, aj scénický šerm, organizácia Zvolenského turnaja
 • Sarus – scénický šerm
 • Tostabur – najstaršia slovenská skupina, scénický šerm a vystúpenia so zameraním na rôzne obdobia
 • Et Cetera – talianska škola, najmä Capo di Ferro
 • AAD – Academia Artis Dimicatoriae, združený spolok z Ljubljany
 • Adorea – kvalitný scénický šerm z rôznych období
 • Digladior – pražská škola šermu vedená Borkom Belfínom
 • A Kard Rendjé – maďarská skupina so sídlom v Győri
 • Mare Temporis – maďarská skupina so sídlom v Budapešti
 • Dreynschlag – viedeňská skupina organizujúca každoročný Dreynschlag Event, jedno z najväčších stretnutí sympatizantov a cvičencov historického šermu v Európe
 • GHFS – Göteborg Historiska Fäktskola, švédske združenie venujúce sa rôznym zbraniam a obdobiam, organizátor akcie Swordfish
 • Swarta – belgické združenie venujúce sa najmä nemeckej škole
 • Schola Gladiatoria – Anglické združenie venujúce sa najmä majstrovi Fiore Dei Liberi
 • Septem Custodie – združenie nadšencov z mesta Trieste
 • Zwaard & Steen – Holandské združenie zamerané na nemecký šerm

Výzbroj a výstroj

 • Pavel Moc – Vynikajúci a spoľahlivý výrobca historických zbraní
 • Peter Regenyi – ľahké a bezpečné zbrane vhodné na sparring vytvorené podľa predlôh z manuskriptov a traktátov
 • Jan Chodkiewicz – poľský výrobca a zároveň šermiar vyrába veľmi odolné modely cvičných mečov vhodné buď na cvičenie alebo na sparring
 • Allstar – nemecký výrobca ochranných prostriedkov a zbraní najmä pre športový šerm ponúka vybavenie vhodné aj pre historický šerm. odporúčame najmä masky a dodatočnú ochranu hlavy
 • Armour.cz – Jíří Klepač, kvalitný zbrojár
 • Mac Armour – Stanislav “Mac” Prošek, kvalitné zbrane a zbroje z Ústí nad Labem
 • histfenc.com – vesty, chrániče a iné

Preklady

Videá

Iné

 • HEMAC – Historical European Martial Arts Coalition, paneurópske združenie výskumníkov a praktizantov starých bojových umení. Bratislavský šermiarsky spolok je súčasťou združenia HEMAC.
 • serm.sk – adresár slovenských skupín, pozvánky na školy, podujatia