Tréningový proces je zameraný na celistvú kultiváciu a rozvoj atribútov, ktoré si šerm vyžaduje, či už je to konštitúcia, agilita, výbušnosť, výdrž a kondička, disciplína, sebakontrola atď.

Výuka je rozdelená do dvoch semestrov. V prvom semestri sa cvičia základy – rozvíja sa všeobecné pohybová kultúra, orientácia v priestore, základné strehy, seky a princípy šermu. V druhom semestri sa prechádza na cvičenie techník v dvojiciach, primárne dlhý meč a podľa dopytu je dopĺňaný ďalšími zbraňami alebo inou tematikou.

Niekoľkokrát do roka sa organizujú sústredenia so zvláštnym cvičebným režimom spojené s teoretickými prednáškami.

Nábor

Nábor prebieha dvoma spôsobmi. Riadny nábor sa organizuje vždy raz do roka, obvykle koncom mesiaca september. Tomuto náboru je prispôsobený aj cvičebný proces. Priebežný nábor je možný po konzultácií, vyžadujú sa však skúsenosti so šermom a pod.

Požiadavky

Záujemca o cvičenie starých bojových umení by mal mať viac ako 18 rokov (pod 18 po osobnej konzultácii a dohode s rodičmi) a mal by byť pripravený zdieľať s nami radosť a entuziazmus z cvičenia Umenia. Treba mať na pamäti, že šerm je viac ako koníček. Je to životný štýl. Jeho plnohodnotné prevádzanie si vyžaduje čas a disciplínu.

Kde nás nájdete?

Pondelok 18-20:00 ZŠ pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7 (mapa)

Streda 18-20:00  ZŠ pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7 (mapa)


Zväčšiť mapu