Martin Fabian

martin2Zakladateľ Bratislavského šermiarskeho spolku, hlavný inštruktor a obsahový garant. Šermuje od roku 2003, kedy začal so scénickým šermom. V roku 2006 upriamuje svoju pozornosť na štúdium pôvodných Európskych diel, ktoré sa zaoberajú šermom, bojom a vecami súvisiacimi. Je autorom viacerých prekladov do slovenčiny a takisto mnohých odborných článkov v domácich alebo zahraničných zborníkoch a portáloch. Má dlhoročnú skúsenosť ako inštruktor na domácej a zahraničnej scéne. Medzi predmety jeho záujmu patria všetky možné zbrane, ale dlhý meč a rapír tvoria jednoznačný prim. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných turnajov, z ktorých si odniesol množstvo ocenení. Prezident Slovenskej HEMA federácie – FEBUS a držiteľ stupňa „Magister“ v škole Magisterium.

Kontakt: martin@sermiari.sk

Vladimír Šeliga

vladoSpoluzakladateľ BŠS. So šermom začal v roku 2006, taktiež v skupine venujúcej sa scénickému šermu. Od roku 2008 sa venuje výlučne historickým bojovým umeniam (HEMA). Ako senior inštruktor má na starosti výučbu starších členov spolku. Preferovanou zbraňou je pre neho dlhý meč a rapír. Aktívny účastník domácich aj zahraničných eventov a turnajov (Tyrnhaw, Dreynevent, SKUNKS atď.), držiteľ viacerých medailí a ocenení. V neposlednom rade, ako fanúšik cvičenia, fitness, crossfitu a všeobecného aktívneho pohybu má na starosti kondičnú prípravu členov.

kontakt: vlado@sermiari.sk

Tomáš Sucha

tomasTomáš začal so šermom v roku 2013 a od začiatku k nemu pristupuje ako k turnajovému športu. Jeho hlavným zameraním je dlhý meč, no zaujíma sa aj o iné zbrane ako meč a štítok alebo rapír. Už v prvom roku cvičenia šermu sa začal aktívne zúčastňovať súťaží na Československej scéne. V roku 2015 získal viacero medailí, a v celkovom hodnotení Československej HEMA ligy skončil tretí. Od roku 2015 začal pôsobiť ako junior inštruktor a má na starosti nováčikov v klube.

 

Kontakt: tomas@sermiari.sk

Ďalšia výuka

Výučbu v spolku zabezpečujú aj ďalší členovia podľa ich skúseností. Združenie tiež spolupracuje s viacerými slovenskými skupinami a renomovanými inštruktormi. Je súčasťou federácie FEBUS, ktorá zabezpečuje ďalšie vzdelávanie šermiarov, inštruktorov, rozhodcov atď. Členovia spolku sa taktiež pravidelne zúčastňujú rôznych workshopov a eventov.