Šerm, ktorému sa venujeme sa označuje termínom HEMA (Historical European Martial Arts, resp. Historické Európske bojové umenia). Je to väčší súbor aktivít, ktoré zahŕňajú najmä teoretický výskum a lokalizáciu šermiarskych kníh, ich analýzu, prepis a preklad, rekonštrukciu cvičení a systému boja, aplikáciu do praxe, systematizáciu smerom k didaktickej náuke a športové zápolenie v modernom bezpečnostnom odeve. HEMA zažila svoj veľký boom pred desiatimi rokmi, aj keď prvé pokusy a výskum v tomto smere sú známe desiatky rokov. V celosvetovom meradle sa tomuto športu alebo koníčku venuje odhadom 15000 ľudí, z toho na Slovensku zhruba 200.

Šerm a rekonštrukcia

Nie nadarmo hovoríme, že stredoveký šerm rekonštruujeme. V Európe sa totižto nezachovala (resp. nevieme o žiadnej) priama línia, resp. škola, ktorý by kontinuálne odovzdávala poznanie o boji s dlhým mečom, rapírom, tesákom etc. v takej forme, v akej ju prezentujú stredovekí majstri.

Nič však nie je ani také čierne, ani tak stratené, ako by sa mohlo zdať a narozdiel od ľudí (a najmä šermiarov) žijúcich v stredoveku disponujeme hneď niekoľkými podstatnými výhodami. Za prvé, vďaka postupnej digitalizácie archívov v Európe sa nám dostáva predtým nevídanej možnosti mať prístup k obrovskej studnici pôvodných obrazových a textových prameňov (dovedna niekoľko stoviek diel). Za druhé, napriek neúplnosti alebo špecifickosti každého diela (každé dielo kladie dôraz na niečo iné, niekde chýba slovo označujúce stranu; dnes to pre nás až tak samozrejme nie je) máme možnosť študovať ich všetky naraz, vedľa seba, využívať možnosti, ktoré ponúka analýza, syntéza, komparácia (a ďalšie logické operácie) v takej miere, že neznalosť pomerov v šerme je skôr otázkou osobnej lenivosti. V dnešnej dobe je takisto možné porovnávať dosiahnuté výsledky s hocikým v obore, bez toho aby sme sa navzájom museli zabíjať.

Vďaka obsahovej bohatosti a počtu šermiarskych kníh vieme dnes povedať, že šerm, ktorý sa nám podarilo zrekonštruovať odráža do veľkej miery to, čo praktizovali naši predkovia. Jednotlivé šermiarske knihy sú niekedy tak detailné, že označujú aj presné uhly, v ktorých sa čepele viažu, prípadne podľa ktorých sa máme pohybovať, sekať, kryť, atď.

Praktický šerm

Záujemca, ktorý sa rozhodne pre cvičenie šermu má viacero možností, ako to robiť. Niekto trénuje pre vlastné potešenie techniky, snaží sa čo najvernejšie nacvičiť finty a pohyby tak, ako ich popisujú starí majstri. Vďaka moderným ochranným prostriedkom máme možnosť vyskúšať si zápolenie naplno a overiť si tak v praxi, či to, čo sme sa naučili naozaj funguje. Pre tých, ktorí radi zápolia vo veľkom sa každý rok organizujú desiatky väčších a menších turnajov po celom svete. V roku 2014 sme spolu s ďalšími zoskupeniami zo Slovenska a Česka založili Česko-Slovenskú HEMA ligu, prvú veľkú pravidelnú ligu v stredoeurópskom regióne. V lige vo viacerých kategóriách bojuje takmer 100 bojovníkov a toto číslo každým rokom narastá. Šerm je naozaj koníček plný možností.