Banner Shadow

Úvod


Vitajte na našej stránke!

Bratislavský šermiarsky spolok je občianske združenie zaoberajúce sa rekonštrukciou a cvičením pôvodných Európskych bojových umení  známych pod menom HEMA (Historical European Martial Arts – Historické Európske bojové umenia) alebo Kunst des Fechtens – Umenie šermu. Šerm je veľmi rôznorodé umenie, ktorého formy sa menili v priebehu storočí. Združenie sa zaoberá hlavne bojom dlhým mečom, šermom s rapírom, tesákom, dýkou, zápasom a ďalšími zbraňami. Riadi sa heslom: Rozširujme šerm!

Činnosť združenia prebieha vo viacerých rovinách. Okrem samotného cvičenia šermu, účasti na turnajoch a súťažiach zhotovujeme preklady a prepisy starých rukopisov, tlačených diel a traktátov (fechtbuchy, ringbuchy, kroniky atď.) týkajúcich sa šermu a vecí súvisiacich. Rôzne preklady a prepisy sú voľne prístupné aj na našej stránke v sekcii Články. Takisto ponúkame vzdelávacie semináre a workshopy a všeobecnú pohybovú a kondičnú prípravu (viac v sekcii Ponuka).

Bratislavský šermiarsky spolok funguje od roku 2008 a za ten čas sa v ňom vystriedalo vyše sto členov. Vďaka svedomitej príprave dosahujú naši členovia časté úspechy na medzinárodných podujatiach a súťažiach. Naši inštruktori pravidelne vyučujú semináre a workshopy doma i v zahraničí. Spolok je zakladajúci člen Slovenskej federácie FEBUS, ktorá je združená aj v Európskej federácii historických bojových umení IFHEMA. V neposlednom rade, Bratislavský šermiarsky spolok je hlavný organizátor súťaže Bratislavský Fecht, najväčšej lokálnej súťaže v športovo-historickom šerme.


  • HEMA
  • About Us Gallery
  • About Us Gallery
  • About Us Gallery
  • About Us Gallery
  • About Us Gallery

HEMA


Šerm, ktorému sa venujeme sa označuje termínom HEMA (Historical European Martial Arts, resp. Historické Európske bojové umenia). Je to väčší súbor aktivít, ktoré zahŕňajú najmä teoretický výskum a lokalizáciu šermiarskych kníh, ich analýzu, prepis a preklad, rekonštrukciu cvičení a systému boja, aplikáciu do praxe, systematizáciu smerom k didaktickej náuke a športové zápolenie v modernom bezpečnostnom odeve. HEMA zažila svoj veľký boom pred desiatimi rokmi, aj keď prvé pokusy a výskum v tomto smere sú známe desiatky rokov. V celosvetovom meradle sa tomuto športu alebo koníčku venuje odhadom 15000 ľudí, z toho na Slovensku zhruba 200 v 15 zoskupeniach a toto číslo neustále narastá.


Výučba a Workshopy


Nových členov prijímame zvyčajne raz v roku v septembri. Výnimočne po konzultácii aj v inom termíne, najmä ak má záujemca skúsenosti so šermom alebo sú voľní inštruktori na doplnkovú výučbu.

Spolok sa však neobmedzuje len na cvičenie šermu vo vlastných radoch. Riadiac sa mottom „Rozširujme šerm!“ ponúka okrem internej výuky možnosť vedenia seminárov zameraných na rôzne témy. Máte záujem naučiť sa šermovať? Chcete podarovať originálny darček? Chce sa zlepšiť vaša skupina ? Potrebujete turnajovú prípravu alebo workshop zameraný na všeobecný rozvoj pohybových aktivít? Neváhajte nás kontaktovať a vytvoríme ten najideálnejší seminár pre vaše potreby. Semináre vedú naši renomovaní inštruktori s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí sú overenou zárukou kvality.


Bratislavský Fecht


BŠS je organizátor najväčšej lokálnej súťaže nazvanej Bratislavský Fecht (alebo skrátene fecht_BA). Bratislavský Fecht sa odohráva každý rok v apríli a zúčastňujú sa na ňom desiatky súťažiacich v rôznych kategóriách. Každoročne priláka stovky divákov, ktorí majú možnosť pohodlne si vychutnať napínavé súboje a skvelú atmosféru. Fecht_BA je súčasťou Česko-Slovenskej HEMA ligy spolu s ďalšími 4 turnajmi na Slovensku a v Čechách. Cieľom takýchto podujatí je okrem možnosti športového zápolenia pre praktizantov HEMA aj popularizácia a predstavenie šermiarskeho koníčka širokej verejnosti.


Zbrane a ochranné pomôcky


BŠS využíva viacero typov zbraní, ktoré sú optimalizované pre bezpečný nácvik techník i športové zápolenie. Väčšina zbraní je vyhotovovaná na individuálnu zakázku, aby vyhovovali náročným požiadavkam, t.j. funkčnosť, spoľahlivosť, životnosť, pevnosť, pružnosť a v neposlednom rade „dobovosť“. Naši šermiari používajú len zbrane od overených výrobcov, ktoré sú známe svojou spoľahlivosťou. Počas nácviku a voľných súbojov používame certifikované ochranné pomôcky, ako sú masky, plastrony, vesty chrániace torzo a ruky, špeciálne šermiarske rukavice, nohavice atď. Vďaka týmto vymoženostiam máme dnes možnosť vychutnať si pôvodný šerm na 110%.


Ďalšie aktivity


Jednou z najdôležitejších vecí, ktorá posunula Slovenský a vo všeobecnosti svetový šerm dopredu bola spolupráca medzi skupinami a jednotlivcami. Len vďaka úmornej práci desiatok ľudí sa podarilo vyhrabať zo zabudnutia stovky učebníc a prebudiť k životu to, čo kvôli rozmachu strelných zbraní stratilo na kontinuite. Podporujeme projekty ako Wiktenauer, ktoré encyklopedickým spôsobom katalogizujú všetky hmotné i nehmotné vedomosti, ktoré máme. Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú rôznych podujatí, kde prebieha praktická a teoretická výmena medzi viacerými skupinami. Príkladom takejto úspešnej aktivity je tzv. Sparring day, ktorý od roku 2014 organizuje zoskupenie Pugiles.


Partneri