!!!Dôležitý oznam!!!
Nakoľko sme už včera – v prvý náborový deň praskali vo švíkoch, sme bohužiaľ nútení nábor uzatvoriť zajtrajším tréningom (21.9). Napriek tomu, že nás enormne teší váš záujem o šerm, z kapacitných dôvodov nie sme schopní zabezpečiť plnohodnotnú výuku pre viac ľudí. Pokiaľ teda máte záujem vyskúšať si tréningy v našom spolku, zajtra máte poslednú možnosť.

Ďakujeme za pochopenie!

PS: Pár ľudí sa nám ozvalo mailom už v dostatočnom predstihu, rátame s vami.