For English version, please check Hroarr.com article.

Šerm prekonal na Slovensku a vo svete za poslednú dekádu značne progresívny rozvoj. Nakoľko sa komunita na svete rozrástla a štandardnou súčasťou rekonštrukcie, resp. cvičenia Kunst des Fechtens sa stali aj turnaje, okrem ochranných prostriedkov je obrovský dopyt po zbraniach vhodných nielen na cvičenie, ale aj na voľné zápolenie.

moc02

Túto podmienku bohužiaľ nespĺňa drvivá väčšina zbraní používaných dnešnými šermiarmi. Napriek dostupnosti kvalitnejších zbraní volí mnoho šermiarov zbrane nevhodné na šerm. Za týmto rozhodnutím stoja často dôvody ako financie alebo “doporučenie známeho”, v tom horšom (či lepšom?) prípade len zlá orientácia na trhu alebo iracionálne presvedčenie. Výber dobrej zbrane je však pre akýkoľvek typ šermu esenciálny, nakoľko jej vlastnosti a charakteristiky môžu nielen pozitívne ovplyvniť kvalitu šermu a otvoriť bránu k mnohým technikám, ale zároveň pôsobiť negatívne – či už po zdravotnej stránke (zlé vyváženie, ťažká váha spôsobujú enormnú záťaž na kĺby a svalstvo) alebo po bezpečnostnej (sila úderu môže ľahko spôsobiť zranenie kolegovi).

The Big Schermowski from John Meadowcourt on Vimeo.

Je nutné vedieť, že každá zbraň by mala spĺňať niekoľko kvalitatívnych kritérií:

 • správny pomer dĺžka/váha – t.j. meč o dĺžke 105cm nemá najmenší dôvod vážiť 2,5kg (pozn. táto položka bude musieť časom byť ohodnotená normatívnym indexom)
 • správne obrúsenie hrán – meč nemá hrany príliš ostré ani príliš tupé (široké) – ostré hrany sa ľahko štiepia, spôsobujú rezné zranenia, tupé hrany pôsobia dopadovo nepríjemne (najmä pri technikách ako sú rezy)
 • správne vyváženie – zo skúsenosti môžeme vedieť, že meče s POB (point of balance) bližšie k priečke sú vhodnejšie na umbschlagen (obsekávanie) a meče s POB viac v hrote na vorschlagen a bodové techniky; toto kritérium je síce individuálne, ale versatilný meč by mal byť na rozmedzí týchto faktorov
 • dostatočná flexibilita v čepeli – sterck je pevný, zatiaľčo swecha je circa v poslednej tretine ohybná a je schopná vydržať veľký tlak a nedeformovať sa (obvykle ide o schopnosť ohnúť sa do uhla nad 90 stupňov a vrátiť sa do pôvodného stavu)
 • rukoväť je dostatočne dlhá podľa typu zbrane (v našom prípade langschwert na tri päste) a pokrytá materiálom, ktorý nedriasa a pôsobí v ruke prirodzene
 • hlavica tvorí primeranú protiváhu čepeli, nie je predimenzovaná a pohodlne sa usadí v ruke (nakoľko je s ňou potreba voľne manipulovať)
 • profil čepele zodpovedá jej účelu a vlastnostiam

moc04

 

Keďže umenie šermu nespadá pod najlacnejšie koníčky a kúpa zbrane je často dlhodobou investíciou, správny výrobca by mal spĺňať tieto požiadavky:

 • reliabilita – výrobné postupy a použitý materiál zabezpečujú spoľahlivosť, že každý vyrobený kus bude mať (zhruba) rovnaké vlastnosti (pr. skupina si objedná várku desiatich zbraní, keďže dostala na výrobcu dobré referencie a skúšané kusy napĺňali jej potreby; v konečnej várke je 10 mečov, z ktorých každý má iné proporcie, vyváženie, váhu etc v neprípustnom rozmedzí)
 • validita – výrobky slúžia naozaj proklamovanému účelu (pr. chcem si zabezpečiť meč vhodný na sparring, obdržím meč ledva vhodný na kontrolovaný tréning)
 • dodacia lehota – výrobca dodržiava dohodnuté termíny
 • pomer cena/výkon (vyhotovenie) – za zbraň, ktorá sa skôr podobá nepodarku, prešla minimálnym opracovaním a veľmi nahrubo pozdravila frézu nemôžeme výrobcovi platiť nekresťanské peniaze
 • výdrž – meč by mal vydržať aspoň rok intenzívneho používania, kým sa bude dať označiť za opotrebovaný

Nakoľko náš spolok dlhodobo spolupracuje s Pavlom Mocom, boli sme oslovení minulý rok s ponukou na spoluprácu pri vytváraní prototypu nového modelu zbrane určeného ako na nácvik, tak aj na bezpečný sparring. Keďže máme s Pavlom iba dobré skúsenosti a po kvalitných zbraniach s týmito vlastnosťami je naozaj dopyt, ani chvíľu sme neváhali a začali sme spolupracovať na designovaní optimálnej zbrane nazvanej pracovne Fechtschwert (či Federschwert).

Fechtschwert (resp. moderne Federschwert) je názov pre meč, ktorý sa používa pri cvičení  Kunst des Fechtens. Jeho pôvod nie je úplne jasný, objavuje sa na mnohých ilustráciách k dochovaným dielam o šerme nielen zo stredoveku, ale aj z renesancie. Jeho tvar mu však zabezpečuje potrebné vlastnosti ako pružnosť v čepeli, ochrana prstov pomocou “predzáštity” (schilt-u) a celkové príjemné vlastnosti v manipulácii pri cvičení. Môžeme len dedukovať, že rovnaké vlastnosti (možno aj jednoduchší výrobný postup) boli dôvodom, prečo sa práve tento typ meča stal obľúbeným spoločníkom stredovekých šermiarov.

Výsledkom našej spolupráce a hlavne Pavlovho kumštu sú štyri prototypy nazvané prozaicky A, B, C a D.

moc01

Meče testujeme v skupine tretím mesiacom a výsledkom je naša všeobecná spokojnosť. Každý z mečov má trochu iné vlastnosti, aby sme následne vedeli určiť, čo sa nám zdá najviac použiteľné a ktoré veci si zaslúžia zmenu. Naše pripomienky sme odovzdali Pavlovi a meč by mal byť na jar dostupný v jeho portfóliu. Je nutné dodať, že tieto kusy nie sú hotové a ani finálne výrobky, tie sa budú v niektorých detailoch (zdobenie, vyhotovenie priečky, pevnosť čepele atď.) líšiť.

Nakoľko sa jedná o prototypy a je potrebné zistiť, akú záťaž sú schopné vydržať, vystavili sme ich najrôznejším záťažovým testom, od surového trieskania do plochy čepele, pády na zem, dopad na priečku, ohyb hrotu pri dopade na fixnú plochu atď. Rovnako sú používané v pravidelnom sparringu. Všetky zbrane zatiaľ držia pokope, jednoznačnými víťazmi testovania sú modely B a C, podľa ktorých sa budú vyrábať aj finálne výrobky.

Proporcie a váha preferovaných modelov:

mocB

“B”

dĺžka čepele: 1050mm

šírka hrotu: 25mm

šírka záštity: 280mm

výška schiltu: 65mm

šírka schiltu: max 80mm

min 45mm

rukoväť: 280mm

hlavica: 80mm

váha: 1750g

POB: cca 50mm

mocC

“C”

dĺžka čepele: 1020mm

šírka hrotu: 25mm

šírka záštity: 280mm

výška schiltu: 70mm

šírka schiltu: max 80mm

min 50mm

rukoväť: 310mm

hlavica: 50mm

váha: 1650g

POB: cca 45mm

Fechtschwert od Pavla sedí vynikajúco v ruke a manipulácia vo väzbe je veľmi príjemná a prirodzená. Počas práce v handarbeite obľubujem presúvať ruku pozdĺž celej dĺžky rukoväte, niekedy na nej zvyknem držať aj palec. Zíde sa to najmä ak sa chcete vyhnúť porezaniu v niektorých špecifických uhloch väzby alebo chcete získať trochu iný typ páky.

Hlavice poskytujú rozdielny pocit a je len vecou osobnej preferencie, ktorú z nich dvoch si zvolíte. Typ dostupný na modeli „B“ je vhodnejší pre ľudí, ktorí radi hlavicu držia z rôznych uhlov napr. pre podporu vo Windocha podobne. Hlavica na type „C“ slúži ako pravá protiváha čepele a príjemne lieta pri Umbschlagoch. Obľúbite si ju hlavne ak preferujete držať obe ruky na rukoväti a obsekávanie súpera zo všetkých strán vám nie je cudzie.

Priečky sú spravené veľmi pekne a schopné vydržať veľký tlak aj z priameho seku. Nasledujúca generácia však bude mať konce z bezpečnostných dôvodov zaoblené.

Schilt – štítok – je taká časť zbrane, ktorá by nemala chýbať na žiadnom meči určenom pre Kunst des Fechtens. Chráni vaše prsty počas väzby, keďže pomáha odvádzať súperovu zbraň. Okrem toho, že na Pavlových mečoch majú veľmi pekný dizajn, slúžia aj veľmi dobre svojmu účinku. Niektoré techniky ako je napríklad bod z dlhého hrotu si vyžadujú držanie palca cez priečku, kvôli orientácii čepele a podpore bodu. Bez schiltu je takýto spôsob pre palec veľmi nebezpečný. Môžem prehlásiť, že po dobu používania Pavlových Fechtschwertov som do palca nedostal ani jeden zásah.

Najviac kontroverzie pri hodnotení Federschwertov sa dostáva čepeliam. Čím viac sa čepeľ ohýba, tým je bezpečnejšia pre vášho súpera. Problémom je však bod, kde sa čepeľ začína bod ohybu. Ak sa nachádza bližšie k priečke, často strácame nad mečom a hlavne hrotom kontrolu. Na druhej strane, ak je sterck pevný a ohyb je bližšie k hrotu zbrane, nad hrotom síce kontrolu nestrácame, ale čepeľ musí byť pri hrote tenšia, aby mohlo dôjsť k väčšiemu ohybu.
Na margo tejto veci je určite mnohým z nás známy prípad Federschwertov od spoločnosti Hanwei, a najmä ich druhej generácie, ktorá bola nadizajnovaná týmto spôsobom. Je však málo takých, ktorí by vlastnili preživší kus (pozn: zbrane sa lámali). Pavlove zbrane majú skôr prvý prípad pružnosti, a preto sme ho pre druhú generáciu požiadali o stvrdenie v stercku pre viac kontroly. Stále však môžeme potvrdiť, že pre účely sparringu sme nepoužívali kvalitnejšie a hlavne bezpečnejšie zbrane. Ich ťažisko, dĺžka a profil čepele dopad zjemňujú a robia príjemnejším. Ak používate na masku dodatočný kožený chránič, aj silné seky zanechajú príjemný a bezpečný pocit.

Veríme, že tieto zbrane si obľúbi mnoho šermiarov po celom svete a že sa stanú ich vernými spoločníkmi na dlhý čas. Pokiaľ chceme naďalej rozvíjať naše remeslo smerom k bezpečeným tréningom a súťažiam, je viac ako nutné dodávať výrobcom zbraní neustále viac požiadavok a kritérii. Jedine postupnou štandardizáciou budeme môcť korigovať ďalšie smerovanie šermu v oblasti športovo-historickej, ale to je už je na iné pojednanie.