Manuskript, ktorý sa pripisuje Sigmundovi Ringeckovi, je miestami až prekvapujúco strohý. Donedávna považovaný (predpokladom) za najstarší z dochovaných, obsahuje najkratšie komentáre z dostupných diel a vynecháva niekoľko malých detailov. Nedávna vedecká analýza drážďanského rukopisu však odhalila, že pravdepodobný dátum vytvorenia diela je v 10. alebo 20. rokoch 16. storočia. Ak je dané zistenie pravdivé, výskyt temer totožných komentárov v ďalších dielach, ako je napr. glasgowské MS E.1939.65.341 (1508), augsburské Codex I.6.2°.5 (1539) alebo Meyerov rukopis MS Varia 82(1570) by bol jasnejší a nemuseli by sme až tak uvažovať nad tým, prečo by sa medzi pôvodnou datáciou (cca 1440) a ďalším výskytom nachádzala tak veľká medzera.

Či už bolo meno autora komentárov Sigmund ain Ringeck, Sigmund Amring, Sigmund Einring alebo Schining, na konci svojho diela nám zachoval malý bonus: krátku náuku o menej typickom šerme pre rané školy (v porovnaní s inými, staršími dielami). Učí v nej, ako sa šermuje z bočných strehov, resp. zo Železnej brány a z nich vychádzajúcich štrajchov, a pridáva zopár krátkych náuk o absetzen, schranckhute atď. Pre pochopenie niektorých trikov je nutné poznať Zedel, t.j. neobstáli by ako samostatná jednotka.

Tento malý preklad je syntézou dodatkov k Zedlu, ktoré sa nachádzajú v drážďanskej a v glasgowskej verzii. Rozdiely sú len minimálne, všetko popisujeme v poznámkach. V prípade otázok, pripomienok atď. neváhajte akýmkoľvek spôsobom upovedomiť autora prekladu.

glasgow

Tu si zapamätaj ako sa prišermuváva z bočných strehov[1], t.j. zo štrajchov

Vedz, že zo štrajchov sa dobre šermuje. Nie sú síce v Zedli menované, ale finty, ktoré sa z nich šermujú, z neho vychádzajú. Štrajchovať[2]by si mal radšej z ľavej ako z pravej strany, keďže z pravej nie sú tak isté či bezpečné ako z ľavej.

(Glasgow:) Tu si zapamätaj ako sa šermuje s dlhým mečom zo strehu, ktorý sa nazýva Železná brána[3] a ako sa z nej robia štrajchy. Zo štrajchov vychádza mnoho dobrých fínt, ktoré sú špecifické a mnoho majstrov meča o nich nevie porozprávať.

Item prvú fintu spravíš takto: ocitol si sa teda v bočnom strehu[4]na svojej ľavej strane a súper na Teba seká zhora nadol, tak svižne štrajchni zdola nahor, s krátkym ostrím do protivníkovho meča; ak súper voči tomu silno drží svoj meč a nemá ruky príliš vysoko, tak sprav duplieren medzi súperom a jeho mečom, s krátkym ostrím na ľavú časť jeho krku.

Item, keď štrajchuješ nahor ako predtým, na súperov meč a on drží silno proti, tak zaraz udri naokolo s zwerom na jeho ľavú stranu, a sprav dupplieren s dlhým ostrím na protivníkov krk na pravej strane[5].

Item, ak rovnako ako predtým štrajchuješ na jeho meč, ale súper je voči tomu mäkký a ruky má nízko, tak mu ihneď sekni s dlhým ostrím hore do odkrytia.

Alebo ak Ti vpadne silno s mečom na ten Tvoj, tak zaraz prejdi s hlavicou cez jeho meč, ostaň s rukami na tom mieste a hrot nechaj ísť dozadu, na svoju ľavú stranu, a schnappni ho s krátkym ostrím do hlavy.

Item, keď štrajchuješ na súperov meč, on ide nahor a winduje, tak ho udri na pravú stranu s natiahnutými rukami a odkroč s tým dozadu.

Item, keď štrajchuješ zdola na protivníkov meč, on ide dohora awinduje, tak šterckuj[6] s dlhým ostrím; seká potom naokolo s zwerchom, tak ho šľahni na ľavú stranu s odkročením.

Item, keď robíš proti súperovi štrajchy a on drží svoj meč priečne[7] pred sebou, ruky má vysoko a chce Ti padnúť na meč, tak mu štrajchni zospodu na jeho meč. Potom ho šľahni na pažu alebo ho bodni do hrude.

Ak má však ruky nízko a chce Ti padnúť (na meč), tak štrajchni durch na druhú stranu a bodni súpera do hrude. To jedurchwechslovanie.

Item, keď durchstreychuješ, tak padni s dlhým ostrím na súperov meč a natoč meč na svoju ľavú stranu, tak aby sa dostal Tvoj palec nadol. Následne choď s dlhým ostrým a so sterckom na jeho pravý krk, priskoč s pravou nohou poza jeho ľavú a stiahni ho takto s krokom nadol.

Item, keď durchwechsluješ zo štrajchov a dostaneš sa na druhú stranu, zhora na súperov meč, tak môžeš z toho robiť finty tak dobre ako predtým, ale na druhú stranu. Či už zeckruren, alebo hocičo iné.

Zapamätaj si, prišermovanie z absetzen

Item, keď proti niekomu šermuješ a priblížiš sa k nemu, tak sa postav do pluhu a zručne prechádzaj (toč) z jednej strany na druhú; hrot však maj stále pred sebou. Z toho potom môžeš spraviť verseczen, to jest byť nach, a k tomu ho šterckovať s dlhým ostrím. Budeš môcť spraviť hocijakú spomínanú fintu. Tiež môžeš seky alebo body abseczovať, poriadne ich zlomiť s winden a následne s hrotom hľadať odkrytie.

Schranckhut spravíš takto

Item, keď proti niekomu šermuješ a prídeš k nemu nablízko, tak sa postav s ľavou nohou vpred a polož meč s hrotom na zem, na svoju pravú stranu. Dlhé ostrie maj počas toho nasmerované hore. Z ľavej strany to bude krátke ostrie a pravá noha vpredu.

Finty zo schranckhutu rob takto

Item, ak seká protivník zhora alebo zdola, tak mu spolu s vykročením sekni krivo[8] do odkrytia.

Item, alebo mu sekni krump na plochu a ihneď ako sa vaše čepele stretnú, tak hľadaj nach s krátkym ostrím.

Item, alebo sprav verkerer s hrotom k jeho tvári. A v momente, keď sa na Teba naviaže, sterckuj s dlhým ostrím a budeš môcť vykonať hocijakú fintu, ktorá sa spomínala v štrajchoch.

Toto sa nazýva Redel[9]

Item, keď proti niekomu šermuješ, tak poriadne vystri pažu pred seba. Sprav to tak, že Tvoj palec ostane hore na čepeli.  Začni potom točiť s hrotom dookola, zručne, sťa by v kolečku zdola na svoju ľavú stranu. Priblíž sa s tým k súperovi; môžeš z toho robiť durchwechseln na ľubovoľnú stranu, alebo sa naviazať. Keď sa naviažeš, môžeš spraviť hocijakú fintu, podľa svojho najlepšieho uváženia.

Protiútok na zwerck

Item, keď stojíš v strehu vom tag a seká na Teba protivník szwerchom, tak zaraz s ním sekni zornhaw silne na jeho meč a hľadaj odkrytie s bodom. Seká Ti však zwerch na druhú stranu, tak sa dostaňvor s zwerchom popod jeho meč na súperov krk, alebo ho rež s dlhým ostrím do paží počas obsekávania.

Protiútok voči protiútoku

Item, keď sekáš zwerch a súper Ti chce prísť popod Tvoj meč, s zwerchom na krk, tak mu padni nadol s dlhým ostrím silno na jeho meč, tak ho zlomíš. Potom zaútoč na najbližšie odkrytie.

Proti spodnému rezu do paží

Item, keď sekáš zhora na protivníka, on to vykryje, obaja idete nahor s priečkami a nabehávate na seba, tak sprav rez zo spodu. Ak Ti chce spraviť spodný rez súper, popod Tvoje ruky na paže, tak nasleduj jeho meč, nadol s dlhým ostrím a tlač nadol. Tak si zlomil spodný rez a môžeš hľadať odkrytie.

Item, keď však prichádzaš s rukami vysoko a Tvoj súper tiež

a nabeháva na Teba a chce Ťa udrieť s hlavicou cez pažu, popod Tvoje ruky do očí alebo do hrude udrieť, tak choď silno s pažami a hlavicou nadol; takto to zlomíš.

Item, keď si sa naviazal na súpera a on chce durchwechslovať

s hlavicou, padne do polovičného meča[10], tak mu to škaredo zlom s horným rezom. Počas rezu môžeš padnúť do halbschwertu a súpera nasadiť.

 


[1] nebenhutten

[2] Glasgowská verzia hovorí “zo Železnej brány treba robiť štrajchy…”

[3] Eysenen pfort

[4] Glasgow: “Ocitol si sa v Železnej bráne na ľavej strane…”

[5] celý odsek iba v Glasgowskej verzii

[6] v zmysle kry, zadrž

[7] doslova “zwerchs”

[8] krump zum flechen

[9] kolečko, koleso

[10] halbschwert