Hema Celje 2012

Hema Celje 2012

Rôznych šermiarskych eventov sú už po svete desiatky, napriek tomu sú však v oblasti Balkánu ojedinelé. Naši priatelia zo Slovinska sa preto iniciatívne chopili príležitosti a usporiadali prvé veľké verejné podujatie, nazvané podľa hostiteľského mesta – Hema Celje 2012. (viac…)...
Read More