Andre Lignitzer bol šermiarsky majster pôsobiaci circa na prelome 14. storočia (+-). Jeho meno silne indikuje pôvod z poľskej Lehnice, čo by aj korešpondovalo s výskytom iných poliakov v tzv. Gesellschaft Lichtenawers, čo je súpis pravdepodobne fiktívneho spoločenstva v diele Paulusa Kala. Okrem Andreasa sa dielo zmieňuje aj o jeho bratovi Jacobovi, o tom však nemáme žiadne iné informácie, ani dochované diela. V 2 iných dielach sa knihy zmieňujú o istom majstrovi Židovi Andreasovi, ale nemusi to nutne znamenať spojitosť s našim Lignitzerom. V rámci rôznych kompendií (15ks) sa mu pripisujú štyri krátke náuky: boj s mečom a štítkom, boj v zbroji, boj s dýkou (resp. degen) a zápasenie.

Lignitzerov meč a štítok obsahuje 6 jednoduchých fínt či trikov. Keďže čakáme na nové štítky a zvykneme si sem-tam dať sparring meč vs meč&štítok, urobili sme si krátke video aplikácie týchto techník (originálne určených voči rovnakej kombinácii) proti meču. Sú to len techniky, nie voľný boj, ale tieto veci v malých obmenách zvyknú vychádzať. Zaujímavá je napríklad akcia číslo 6. V pôvodnom triku sa ňou berie súperov štítok, vo videu s tým trochu experimentujeme. Na margo, dostať silnejší sek na jednu ruku, v ktorej zvierate aj meč, aj štítok, dokáže dosť prudko narušiť tempo, preto tam dochádza ku krátkej pauze. Prepis meča a štítka môžete nájsť napríklad na tejto stránke. Príjemné sledovanie!