Jörg Wilhalm – prepis diela CGM 3711

Jörg Wilhalm – prepis diela CGM 3711

Do rúk sa Vám dostáva prepis diela Jörga Wilhalma označovaného ako CGM 3711. Celý rukopis pozostáva zo 163 listov. Zameranie na „hutters kunst des langen schwert“ zužuje našu transkripciu na 51 fólií, menovite titulnú textovú stranu (1r), na ktorej sa nachádza Lichtenauerov úvod do Kunstu pozmenený Wilhalmom; ďalej nasleduje ilustrovaná časť s komentármi (2r-42r) a na záver sedemnásť strán Zedel-u, opäť pozmeneného Wilhalmom. Jörg Wilhalm bol jeden z plodnejších autorov – z rokov 1522/1523 sa nám dochovalo 5 fechtbuchov, určených skôr pre meštianstvo (súdiac podľa grafickej úpravy). Z jeho života nám je známe jeho povolanie – klobučník a takisto „kempfmeister“, t.j. „rozhodca“ v súdnych súbojoch. V daňových knihách mesta Augsburg je aktívny v rokoch 1501-1575, z toho v rokoch 1501, 1504 a 1516 práve ako klobučník. (viac…)...
Read More