Do rúk sa Vám dostáva prepis diela Jörga Wilhalma označovaného ako CGM 3711. Celý rukopis pozostáva zo 163 listov. Zameranie na „hutters kunst des langen schwert“ zužuje našu transkripciu na 51 fólií, menovite titulnú textovú stranu (1r), na ktorej sa nachádza Lichtenauerov úvod do Kunstu pozmenený Wilhalmom; ďalej nasleduje ilustrovaná časť s komentármi (2r-42r) a na záver sedemnásť strán Zedel-u, opäť pozmeneného Wilhalmom.

Jörg Wilhalm bol jeden z plodnejších autorov – z rokov 1522/1523 sa nám dochovalo 5 fechtbuchov, určených skôr pre meštianstvo (súdiac podľa grafickej úpravy). Z jeho života nám je známe jeho povolanie – klobučník a takisto „kempfmeister“, t.j. „rozhodca“ v súdnych súbojoch. V daňových knihách mesta Augsburg je aktívny v rokoch 1501-1575, z toho v rokoch 1501, 1504 a 1516 práve ako klobučník.

wilhalm

Šermiari sú zobrazení jedinečným štýlom (odhliadnuc od ešte jedinečnejšieho štýlu Antonia Francesca Luciniho), a to ako komické postavy v rôznych kostýmoch, s krídlami, alebo sťa iné humanoidné stvorenie (viď 37v). Obrázky slúžia ako doplnok k zedel-u; komentár k nim s zedlom väčšinou korešponduje.

Veríme, že táto transkripcia bude prínosná v ďalšom poznávaní vývoja Kunst des Fechtens majstra Lichtenauera. V prípade, že by došlo na niektorom mieste prepisu k omylom alebo nepresnostiam, upovedomte prosím autorov prepisu.

Pre PDF kliknite TU

Zdroje:

  1. Hils, Hans-Peter: Meister Johann Liechtenauers Kunst des langen Schwertes; Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 1985
  2. Wierschin, Martin: Meister Johann Liechtaneurs Kunst des Fechtens; Munich: C.H. Beck, 1965
  3. Bodemer, Heidemarie: Das Fechtbuch; Institut für Kunstgeschichte, Stuttgart, 2008