Návšteva z Chile

Návšteva z Chile

Čo už môže svedčiť viac o vzrastajúcej popularite HEMA ako aktívny šermiarsky klub v 12000km vzdialenom meste na opačnej pologuli? Na našich cestách sa nám podarilo stretnúť prívržencov šermu z Mexika a z mnohých iných krajín, ktoré s našou kultúrou majú len pramálo spoločné. O šermiaroch v Chile sme mali len informácie z druhej ruky, ktoré však neboli potvrdené a považovali sme ich za čiastočný mýtus. Boli sme preto veľmi milo prekvapení po tom, čo sa na nás nakontaktovali cez sociálne siete a podarilo sa nám zistiť, že fungujú ako ucelené a zanietené združenie. (viac…)...
Read More
Pavel Moc – Fechtschwert

Pavel Moc – Fechtschwert

For English version, please check Hroarr.com article. Šerm prekonal na Slovensku a vo svete za poslednú dekádu značne progresívny rozvoj. Nakoľko sa komunita na svete rozrástla a štandardnou súčasťou rekonštrukcie, resp. cvičenia Kunst des Fechtens sa stali aj turnaje, okrem ochranných prostriedkov je obrovský dopyt po zbraniach vhodných nielen na cvičenie, ale aj na voľné zápolenie. (viac…)...
Read More
Jörg Wilhalm – prepis diela CGM 3711

Jörg Wilhalm – prepis diela CGM 3711

Do rúk sa Vám dostáva prepis diela Jörga Wilhalma označovaného ako CGM 3711. Celý rukopis pozostáva zo 163 listov. Zameranie na „hutters kunst des langen schwert“ zužuje našu transkripciu na 51 fólií, menovite titulnú textovú stranu (1r), na ktorej sa nachádza Lichtenauerov úvod do Kunstu pozmenený Wilhalmom; ďalej nasleduje ilustrovaná časť s komentármi (2r-42r) a na záver sedemnásť strán Zedel-u, opäť pozmeneného Wilhalmom. Jörg Wilhalm bol jeden z plodnejších autorov – z rokov 1522/1523 sa nám dochovalo 5 fechtbuchov, určených skôr pre meštianstvo (súdiac podľa grafickej úpravy). Z jeho života nám je známe jeho povolanie – klobučník a takisto „kempfmeister“, t.j. „rozhodca“ v súdnych súbojoch. V daňových knihách mesta Augsburg je aktívny v rokoch 1501-1575, z toho v rokoch 1501, 1504 a 1516 práve ako klobučník. (viac…)...
Read More
Krátke pojednanie o umení šermu majstra Lichtenauera

Krátke pojednanie o umení šermu majstra Lichtenauera

(článok v PDF na stiahnutie TU) Vymedzenie pojmov Kunst des Fechtens – Umenie (kumšt) šermu alebo boja; Šerm, Fechten, Schirm – Boj, súboj dvoch i viacerých protivníkov, za použitia chladných zbraní, za účelom porážky jedného z nich, či už v úrovni likvidácie, vyradenia (bojaneschopnosti) alebo uznania porážky Rossfechten – Šerm (boj) na koni Kampffechten – Súbojový šerm, resp. direktívy pre boj po zostupení z koňa, a to najmä kopijou (drevcom), halbschwertom, dýkou a zápasením; v brnení Blossfechten – šerm bezo zbroje, teda v bežnom odení Langschwert – dlhý meč Messer, Dussack – tesák Dolch – dýka Ringen – zápas, zápasenie Historický šerm – termín označujúci najmä scénickú verziu šermu Úvod Renesancia ako kultúrny fenomén je často považovaná kvôli svojej nejasnej náture za most, ktorým sa stredovek preklenul do novoveku. Rozmohla sa literatúrou a ako epidémia zasiahla disciplíny od filozofie cez politiku, náboženstvo, vedu etc. Za jednu z príčin vzniku tohto prúdu sa považuje epidémia čierneho moru, strata orientácie na život po smrti, sekularizácia myslenia; človek obracia pozornosť na seba samého, na svoje možnosti. Znovu objavuje myšlienky antických filozofov a mysliteľov, myšlienky, diela a odkazy svojich predkov. Svoju „renesanciu“, teda...
Read More